+
Chemie

Colligative Properties (vervolg)


Ioniese oplossings

Dit is oplossings wat ione as verspreide deeltjies het. In 'n ioniese oplossing word nie alle ione gedissosieer nie, dit wil sê nie alle ione word in die oplossing opgelos nie.

Om die gedissosieerde deeltjies in ioniese oplossings te bereken, is dit nodig om die mate van dissosiasie of ionisasie in ag te neem () van die stof wat opgelos is.

Die ioniese deeltjies kan sure, basisse of soute wees.

As swawelsuur 'n ionisasiegraad van 61% het, beteken dit dat 61% van sy ione dissosieer en 39% nie dissosieer nie.

Voorbeeld: Beskou 'n Al-oplossing2(SO4)3 word in water opgelos en die dissosiasie daarvan is 100%

As u 'n dissosiasiegraad van 60% gehad het:

In 1 mol opgeloste deeltjies:
- 0,6 mol ioniseerde deeltjies
- 0,4 mol nie-ioniseerde deeltjies

Formule vir geïoniseerde deeltjies:

Formule vir nie-geïoniseerde deeltjies:

waar:
n1 = mol aantal opgeloste stowwe
graad van dissosiasie (%)
# ione = aantal ione in oplossing

Hier is hoe die berekening gedoen kan word:

Bereken die aantal deeltjies opgelos in 'n oplossing wat 33 g H3PO2 bevat met :

1 °) stel die dissosiasiereaksie saam:

2 °) bereken die molêre massa:

MM = molêre massa (H3PO2) = 66 g / mol

3 °) Bereken die aantal mol:

4 °) Bereken die aantal geïoniseerde en nie-geïoniseerde partikels en voeg dan by:


Let daarop dat die graad van ionisasie in die formule met 100 gedeel is.


Video: Colligative Properties Equations and Formulas - Examples in everyday life (Januarie 2021).