Chemie

Toevoegingsreaksies (vervolg)


Hierdie aanvullingsreaksie word ook alkeenhidrasie genoem. Dit kom soortgelyk aan die HX-aanvullingsreaksie voor.

Dit is 'n suurkataliseerde reaksie en volg ook die reël van Markovnikov. Waterstof voer die meeste gehidrogeneerde koolstof en hydroksiel in die minder gehidrogeneerde koolstof in.

Vorm as produk, primêre en sekondêre alkohol. voorbeeld:

Aromatiese middels ondergaan substitusiereaksies, maar in sommige gevalle vind 'n aanvulling plaas. As daar 'n totale hidrogenering van die benseenring is, is die reaksie 'n aanvulling.

Hierdie reaksie is nie so maklik om te doen nie. Hier is 'n voorbeeld van waterstof wat aan benseen gevoeg word om 'n sikliese koolwaterstof, siklohekseen te vorm:

+ 3H2   →    

Hierdie reaksie is slegs moontlik as die nikkel (Ni) of platinum (Pt) metaal katalisator gebruik word by 'n temperatuur van 300 ° C en 'n druk van 200 atm.