Chemie

Uitwissingsreaksies


Dit is reaksies waar sommige atome of groepe atome uit die organiese molekule geëlimineer word. Dit is die omgekeerde van optelreaksies.

Dit is van groot belang vir die chemiese industrie in die vervaardiging van poliëtileen, wat die grondstof is vir die verkryging van plastiek. Die belangrikste eliminasiereaksies is:

- eliminasie van waterstof (dehidrogenering)
- Halogeen eliminasie (de-halogenering)
- eliminasie van haliede
- eliminasie van water (uitdroging van alkohol)

Uit 'n alkaan is dit moontlik om 'n hittekataliseerde alkeen te verkry. voorbeeld:

Vicinale dihaliede reageer met 'n alkohol-gekataliseerde sink vorm alkene. voorbeeld:

Haliede soos HCl, HBr en HI kan uit 'n basiskataliseerde alkielhalogenied, wat KOH en 'n alkohol is, uitgeskakel word.

voorbeeld:

Intramolekulêre dehidrasie van alkohol gekataliseer deur gekonsentreerde swaelsuur en hitte (170 ° C) vind plaas met die eliminasie van water en alkeen.

Nog 'n dehidrasie wat kan voorkom, is die intermolekulêre dehidrasie van twee alkohole, wat eter vorm en water uitskakel. Die reaksie moet gekataliseer word deur gekonsentreerde swaelsuur en hitte (140 ° C).

dan:

1 molekule alkohol = intramolekulêre dehidrasie = alkeen
2 molekules alkohol = intermolekulêre dehidrasie = eter


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (Mei 2021).