Chemie

Entalpie (vervolg)


Tydens chemiese reaksies verander die chemiese bindings van reagense en produkte.

Ons kan ΔH bereken deur hierdie nuwe herrangskikkings te ontleed.

Bindende entalpie is die verandering in entalpie wat voorkom by die breuk van 1 mol van 'n gegewe chemiese binding, as in ag geneem word dat alle stowwe in die gasvormige toestand is by 25 ° C en 1atm.

Reagente = altyd gebroke bindings = ENDOTHERMIC (+)
Produkte = Skakels word altyd gevorm = EXOTHERMAL (-)

voorbeeld:

Die proses ΔH is die som van hierdie verwarmings. Dit word bereken deur gegewens in tabelvorm te gebruik.

Bindende entalpie (in kJ / MOL)

skakel

H ° (kJ / MOL)

skakel

H ° (kJ / MOL)

skakel

H ° (kJ / MOL)

H - H

436

H - Br

366

N - C

305

H - O

463

H - ek

299

C ≡ C

837

N - N

163

H - N

388

C = C

612

N = N

409

H - C

412

C - C

348

N ≡ N

944

O = O

496

C - Cl

338

H - F

565

O - C

360

Br - Br

193

H - Cl

431

O = C

743

Cl - Cl

242

Vanuit hierdie tabel met gegewens oor die verbindings van sommige elemente, is dit ook moontlik om ander entalpieë, soos verbranding en vorming, te bereken.

Video: PAL vwo examen scheikunde 2017 I vraag 6 tm 8 (Julie 2020).