Chemie

Termochemie


Fisiese transformasies en chemiese reaksies is byna altyd betrokke by hitteverlies of toename. Hitte is een van die algemeenste bekende vorme van energie.

die thermo-chemiese Dit is deel van die chemie wat die hoeveelhede hitte wat tydens chemiese reaksies vrygestel of geabsorbeer word, bestudeer.

Die meeste chemiese reaksies behels verlies of verhoging van hitte (energie).

Kyk na die tabel hieronder vir die tipes reaksies met hitteverlies of toename.

Reaksies wat energie vrystel

Energieabsorberende reaksies

Steenkool verbrand

Kos kook

Brandende kers

Fotosintese van plante, die son verskaf energie

Chemiese reaksie in 'n stapel

Gewelddadige klop wat 'n plofstof ontplof

Brandstof in die motor verbrand

Verchroom met elektriese buffer

Fisiese transformasies gaan ook gepaard met hitte, soos dit voorkom met veranderinge in fisiese toestande van materie.

hitteopname

GASOID SOLID SOLID


hitte vrylating

Wanneer die stof van vastestof na vloeistof na 'n gasvormige toestand verander, vind hitteopname plaas.

Wanneer die stof verander van gas tot vloeistof en dan na vaste toestand, word hitte vrygestel.

Hierdie energie wat uit die chemiese reaksies spruit, is te wyte aan die herrangskikking van die chemiese bindings van die reagense in produkte. Hierdie gestoorde energie is die ENTALPIA (H). Dit is die energie wat van binne die molekule kom.

In chemiese reaksies is dit nie nodig om entalpie te bereken nie. Ons moet gewoonlik die entalpie-variasie bereken (DH). Entalpievariasie is die verskil tussen produk entalpie en reagens entalpie.

Verhit eenheid

Chemiese reaksies kan van twee soorte wees:

- ENDOTERMALE: absorbeer hitte (+)
- Eksotermies: laat hitte vry (-)

Ons sal elkeen hieronder bestudeer.


Video: Chemie - Chemick√° termodynamika Termochemie (Mei 2021).