Chemie

Entalpie (vervolg)


Dit is die entalpie van 'n neutraliseringsreaksie (tussen 'n suur en 'n basis wat sout en water vorm). Die reaksie is eksotermies.

Dit is die variasie van entalpie wat geverifieer word in die neutralisering van 1 mol H + suur deur 1 mol OH- van die basis, dit is alle stowwe in totale of oneindige verdunning by 25 ° C en 1 atm.

voorbeelde:

Dit is die variasie van entalpie wat betrokke is by die oplos van 1 mol van 'n gegewe stof in 'n hoeveelheid water wat voldoende is om die verkose oplossing te verdun.

As 'n vaste stof in 'n glas water gegiet word, los dit op. In hierdie volgorde gebeur dit:

Video: Soortelijke warmte oefenopgaven (Oktober 2020).