Chemie

Entalpie


Soos ons geleer het, is entalpie (H) die hoeveelheid energie wat in stowwe voorkom wat deur chemiese reaksies verander kan word. Van nou af bestudeer ons enkele soorte entalpie.

Entalpie tipes

Deur middel van enkele reaksies is dit moontlik om die waarde van die entalpievariasie te bereken.

- Entalpie van vorming
- Entalpie van verbranding
- Entalpie van binding
- neutralisasie entalpie
- Entalpie van ontbinding

Entalpie van vorming of reaksiewarmte

Die entalpie van vorming is die energie van die reaksie wanneer dit vorm 1 mol stof van chemikalieë (element in standaardtoestand).

Verstekstaat: is die stabielste vorm van 'n stof by 25 ° C en 1atm druk. Dit is die eenvoudige stowwe.

Stowwe wat aan die formasie-reaksie deelneem, moet eenvoudig wees en die fisiese toestand daarvan inlig. Die standaard-entalpie-reeks is nul.

Voorbeeld van eenvoudige stof:

C(Graphite), O2 (g), N2 (g), H2 (g), In(S), S(S).

Voorbeeld van vormingsreaksie:

Dit beteken dat om 1 mol NH te vorm3, lewer die reaksie 11 kcal energie op.

Hierdie berekening kan gedoen word met behulp van die entalpie-variasieformule en enkele tabelvorms.

Let op die tabel met die standaardvorming-entalpiewaardes van sommige stowwe:

stof

H ° f kJ / mol

stof

H ° f kJ / mol

C2H2(G)

226,8

Cdiamant

+2,1

CH4(G)

-74,8

NH3 (G)

-45,9

CO (g)

-110,3

NaCl (s)

-412,1

CO2(G)

-393,3

die3 (G)

+143

H2O (v)

-242

SO2 (G)

-297

H2O (l)

-286

SO3 (G)

-396

voorbeeld:

Skryf die vormingsreaksie vir elke stof hieronder, en dui die waarde van die SO-formasie-entalpie aan3(G):

1 °) vergader vorm reaksie:

2 °) Pas die formule toe:


Video: Enthalpy: Crash Course Chemistry #18 (Julie 2020).