Chemie

Daaglikse chemie


Soute

- Natriumchloride (NaCl) - Dit is die algemeenste sout bekend as tafelsout. Word gebruik in voedsel en preservering van vleis.

- Kalsiumkarbonaat (CaCO3) - Word in die natuur aangetref in die vorm van marmer, kalksteen en kalsiet. Vorm die stagtighede en stalagmiete van die grotte. In die konstruksie word dit gebruik in die produksie van sement en maagkalk (CaO).

    
marmer, stalaktiet en stalagmiet in grotte

- Natriumhypochloriet (NaOCl) - Word gebruik as antiseptikum en bleikmiddel om klere te verlig.


Video: Endotermiese en eksotermiese reaksies met energie verandering in chemie gr11 (Junie 2021).