Chemie

Hess se wet


Chemikus en dokter Germain Henry Hess (1802-1850) het belangrike werk op die gebied van termochemie ontwikkel.

die Hess se wet Dit is 'n eksperimentele wet en bepaal dat die entalpievariasie van 'n chemiese reaksie slegs afhang van die aanvanklike en finale toestande van die reaksie.

die Hess se wet kan ook genoem word wet van die som van die reaksie verhit.

Dit is 'n manier om die entalpievariasie deur die hitte van die intermediêre reaksies te bereken. Dit kan oneindige entalpievariasies wees.

voorbeeld:
Wat is die waarde van die entalpievariasie van die volgende reaksie?

Data (intermediêre vergelykings):


resolusie:______________________________________

Let daarop dat die ΔH1 en ΔH2 word opgesom om die waarde van die entalpievariasie te verkry. Die chemiese vergelykings word ook opgesom, wat die algehele reaksie gee.

Om die vergelykings saam te stel en Hess se wet toe te pas, kan ons wiskundige veranderinge aanbring deur die volgende reëls te volg:

1 °) die intermediêre vergelykings moet ooreenstem met die globale reaksie. Plaas die vergelykings (data) in die volgorde waarin hulle reageer of geproduseer word. As hulle nie daarmee saamstem nie, word die ΔH-sein verander;

2 °) pas die koëffisiënte aan volgens die algemene reaksie. As die vergelyking vermenigvuldig word, moet ΔH ook met dieselfde getal vermenigvuldig word.

3 ° die opsomming uitvoer om die algehele reaksie te bewerkstellig;

4 °) voeg die ΔH-waardes van die intermediêre vergelykings by om die ΔH van die algehele reaksie te vind.

voorbeeld:

Bereken die entalpievariasie van die volgende reaksie deur Hess's Law:


data:


resolusie:

U moet alle intermediêre vergelykings (data) volgens die algehele reaksie skryf. In die eerste vergelyking is dit gemeen C(Graphite). Dan moet dit op dieselfde manier geskryf word (as reagens en 1 mol).

Die tweede vergelyking het te make met die globale reaksie H2(G). In die gegewens is hierdie chemiese spesie nie presies dieselfde as in die wêreld nie. U moet die hele vergelyking met 2 vermenigvuldig, insluitend die ΔH2.

Die derde vergelyking het gemeen met die algehele reaksie CH4(G). U moet die posisie van hierdie vergelyking omkeer en daarom die teken van ΔH verander3.

So moet dit gedoen word: