Chemie

Titel () en persentasie (%)


Dit is die verhouding tussen opgeloste oplossing en oplosmiddel in persent (%). Die persentasies kan wees:

- Persentasie massa / massa of gewig / gewig:% m / m; % w / w

- Persentasie massa / volume:% m / V; % w / v

- Persentasie volume / volume:% v / v

voorbeelde:

20,3% NaCl = 20,3 g in 100 g oplossing

50% NaOH = 50 g NaOH in 100 ml oplossing (m / v)

46% etanol = 46 ml etanol in 100 ml oplossing (v / v)

Die titel het geen eenheid nie. Dit is dimensieloos. Dit wissel van 0 tot 1.

Die persentasie wissel van 0 tot 100.

of

Om die persentasiewaarde volgens titel te vind:

Verhouding tussen algemene konsentrasie, digtheid en titel:

     

Verhouding tussen ander hoeveelhede:

Of eenvoudig:


 

Volg die voorbeelde:

1) Een oplossing bevat 8 g NaCl en 42 g water. Wat is die massatitel van die oplossing? En jou persentasie titel?

                        % = ?
                          
               
                                                                         
                                  
   
                                   

2) Op die etiket van 'n HCl-bottel is die volgende inligting:

massa persentasie titel = 36,5%
digtheid = 1,18 g / ml

Wat is die molariteit van hierdie suur?

Verander persentasie in titel:

Pas dan die formule toe:Om molariteit te vind: