Chemie

Hoe het die IUPAC-nomenklatuur ontstaan?


Tot die negentiende eeu is die name van organiese verbindings arbitrêr gegee, net as hulle herkoms of enige van hul kenmerke onthou.

Dus, byvoorbeeld, is H - COOH miersuur genoem omdat dit in sekere miere aangetref is.

Namate die aantal organiese verbindings toegeneem het, het die situasie so ingewikkeld geraak dat die chemici by die Internasionale Kongres in Genève in 1892 besluit het om die organiese nomenklatuur te rasionaliseer.

Na verskeie internasionale vergaderings het die sogenaamde IUPAC (International Union of Pure at Applied Chemistry) -benaming ontstaan.

Die IUPAC-nomenklatuur word gevorm deur talle reëls, met die doel om organiese verbindings taamlik logiese name te gee, soos:

- elke verbinding het 'n ander naam wat dit van alle ander onderskei;

- gegewe die struktuurformule van 'n verbinding, is dit moontlik om die naam daarvan uit te brei, en omgekeerd.