Chemie

Stoichiometrie - formules en wenke


Voordat u 'n stoichiometriese berekening doen, is dit belangrik om te weet hoe om die atoommassa van stowwe te bereken.

Die eenheid is in gram (g). Die waarde van die atoommassa van die chemiese element in die periodieke tabel word gesoek.

Ex.

Hy = 4,00 g

Ne = 20,18 g

As die stof meer as een element of dieselfde element het, word dit bereken deur die atoommassas van hierdie elemente op te som. As u dit het, vermenigvuldig dit. Ex.

H2O = 16 + 2. (1) = 18g

C12H22die11 = 11. (16) + 22. (1) + 12. (12) = 342g

Ca (NO3)2 = 2,3. (16) + 2. (14) + 40 = 164g

Die mol dui altyd aan:
- hoeveelheid
- massa
- volume

Die hoeveelheid is 'n baie groot getal wat eksperimenteel bepaal is, die Avogadro-nommer (6.02.1023).

Net soos daar 'n dosyn is, is daar die Avogadro-nommer.

As die dosyn 12 eenhede van enigiets aandui, dui die Avogadro-nommer 6.02.1023 eenhede van enigiets aan. In hierdie geval word dit gebruik om atome, molekules, ione en baie ander baie klein subatomiese deeltjies te kwantifiseer.

Die mol dui ook massa aan. Dit is dieselfde massa as in die periodieke tabel, maar in gram (g). daarom is een mol van 'n stof gelyk aan die atoommassa.

Mol dui volume in CNTP aan, wat normale temperatuur- en drukomstandighede beteken. Die temperatuur moet 0 ° C of 273K wees en die druk 1 atm. As daar aan hierdie voorwaardes voldoen word, is een mol gas 22,4L.
Hierdie konstante is vir gasse. As die gas nie in CNTP is nie, kan dit bereken word met behulp van die volgende formule vir ideale gasse:

P.V = n. R. T

waar:
P = druk (atm)
V = volume (L)
n = aantal mol
R = Clapeyron konstant = 0,082 atm.L / mol.K
T = temperatuur (K)

Hierdie berekeninge is die verhouding van hoeveelhede. Drie eenvoudige reëls word gebruik.

Plaas die data wat ons reeds ken op die eerste reël en op die tweede reël die data wat bereken moet word.

Kyk na die voorbeeld:

- Hoeveel gram water is daar in 3 mol water?

As 1 mol 18 gram is (bereken die molekulêre gewig met behulp van die periodieke tabel), dan is 3 mol hoeveel gram?
In die eerste reël plaas ons die bekende gegewens, dit wil sê dat 'n mol 18 gram het:
In die tweede reël plaas ons die data wat ons wil bereken, dat 3 mol x gram het. Plaas altyd eenheid onder dieselfde eenheid.

Ons het dus:

1 mol - 18g
3 mol - x (g)

x = 54g H2O

Vir hierdie berekeninge kan u die volgende stappe volg:

1. Die balansering van die chemiese vergelyking (die aanpassing van die stoichiometriese koëffisiënte);
2. maak die moltelling van elke stof;
3. lees die probleem waarvoor u vra;
4. die hoeveelhede in verband te kan bring;
5. bereken met 'n reël van drie (proporsie).

Dit is altyd belangrik om 'n lys te maak van die stowwe waarmee u data het, en die stof waarmee u die hoeveelheid wil bereken.

Hierdie berekening word algemeen in chemiese laboratoriums gebruik, aangesien geen stof 100% suiwer is nie. Daar is altyd 'n mate van onreinheid. Om hierdie rede dui sommige probleme reeds op die hoeveelheid onreinheid of hoe suiwer die stof is.

As 'n monster van 40 g NaCl 70% suiwer is, hoeveel is daar NaCl in die monster?

40g - 100%
x (g) - 70%

x = 28g NaCl

Dit is die eerste stap vir stoichiometriese berekeninge waarby chemiese reaksies op suiwerheid gebaseer is.

Geen chemiese reaksie gebruik 100% nie. Gewoonlik kan die hoeveelheid produkte minder wees as die verwagte waarde. In hierdie geval was die opbrengs nie totaal nie. Dit kan om verskillende redes gebeur, soos swak instrumente of reagensgehalte, swak gereedheid van die operateur, ensovoorts.

Die opbrengsberekening word gemaak deur die verwagte waarde en die verkrygde produkwaarde in verband te bring.

- In 'n gegewe chemiese reaksie moet 500 g verkry word. Die reaksie het egter slegs 60% opbrengs gelewer. Wat is die waarde van die massa van die produk wat verkry word?

100% - 500 g
60% - x (g)

x = 300g

Clapeyron Constant:
R = 0,082 atm.L / mol.K
R = 8.314 / mol.K
R = 1,987cal / mol.K

Avogadro-nommer: 6.02.1023

druk:
1atm = 760mmHg = 101325Pa
1Torr = 1 mmHg

volume:
1 ml = 1 cm³
1dm³ = 1L = 1000 ml

Massa:
1000 kg = 1 ton
1 kg = 1000 g
1g = 1000 mg

lengte:
1nm = 1,10-9m

Formule vir die berekening van aantal mol (n):

waar:
n = aantal mol
m = massa (g)
MM = molmassa (g / mol)

Video: Stoichiometry: Grams, Moles, Atoms, Theoretical & Percent Yield, Empirical Formula (Oktober 2020).