Chemie

Formules - chemiese balans


waar:
KC = ewewigskonstante as 'n funksie van konsentrasies
P = konsentrasie van produkte
p = stoichiometriese koëffisiënt van produkte
R = reagenskonsentrasies
r = stoichiometriese koëffisiënt van reagense

wenk: Die ewewigskonstante is dimensieloos, dit wil sê dit het geen eenheid nie.

Ewewigskonstante met vloeibare en vaste stof

Die konsentrasie van die stof in 'n vloeibare of vaste toestand is nie geplaas nie, sowel as die water. Slegs gasvormige en waterige stowwe.

voorbeeld:

CaO en CaCO3 is in die vaste toestand, daarom moet ons hulle nie in die ewewigskonstante plaas nie.

Ewewigskonstante as funksie van gedeeltelike druk

Vir die konstante Kp (as 'n funksie van gedeeltelike druk) word die vaste en vloeibare toestand ook nie geplaas nie.

voorbeeld:

* Konstante suur en basiese

Aan die Kdie Dit word op dieselfde manier bereken as die ander konstantes.

voorbeeld:

wenk: O Kdie dien om te vertel hoe sterk of swak 'n suur is. Hoe laer die Kdie swakker is suur.

Gewoonlik het sterk suur geen K niedie, aangesien dit balans beteken. As 'n suur sterk is, dissosieer dit heeltemal, dan is dit nie in balans nie.

Dieselfde geld vir die basiese konstant (Kb). Hoe laer die waarde van Kb swakker is die basis.

* Kw

Die ioniese produk van water word gegee deur:

* pH

Die pH-berekening word gebruik om die waarde van die konsentrasie van H + -ione in 'n oplossing te bereken.

Dit is 'n funksie van p, net soos pOH 'n funksie is, maar dit bereken die hoeveelheid OH-ione in 'n oplossing.

wenk: Die pH-reeks wissel van 0 tot 14. As 'n oplossing tussen 0 en 7 is, word dit as suur beskou. As dit 7 is, sal dit neutraal beskou word. As die reikwydte tussen 7 en 14 is, is 'n basiese oplossing.

U kan die pH met behulp van pOH bereken en omgekeerd:
Kyk na die formule wat gebruik word:


Video: Balanseer Chemiese reaksie formules Graad 10 (Mei 2021).