Chemie

Chemie Woordeboek


Het u vrae oor die betekenis van enige chemiese term?

Kyk dan na ons woordeboek! Kies die gewenste letter hieronder.

A, B, C, D, E, F, G, H, I - K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W - Z

VERWANTE OOREENKOMS
VERWANTE OOREENKOMS
KOEFFIKIENT OOREENKOMS
aktiniede
STEEL
VLEKLOOSE STAAL
trekkend
ELEKTRONIESE AFFINITEIT
alkaliese
AARDE ALKALINE
ALCHEMY
Alchemist
ALUMINIUM (Al)
Elementêre analise
ANGSTRONG
HOEK
ANTIMON (Sb)
polêre
ATMOSFERIESE LUG
ARGON (lug)
Arseen (As)
ASTATO (At)
ELEKTROSTATIESE AANTREKKING
ACID
Boorsuur
Koolsuur
KANANIDRIESURE
CHLORIDIESuur
VLOEISTRIKSUUR
Fosforsuur
MURIATIESE suur
Salpetersuur
SULFIDRIESURE
Swaelsuur
Rook van swaelsuur
WATER
Gedistilleerde water
MINERALE WATER
DRANKWATER
THERMALE WATER
GEHIDREERDE ALKOHOL
ATOM
anioon
BALANSERENDE
BASE
Barium (Ba)
BELLY (Wees)
Natriumbikarbonaat
BISMUTO (Bi)
BORO (B)
BROMO (Br)
BRONS
chalcogenides
VERHITTING
HITTE
SPESIFIEKE VERWARMING
ENERGIELAG
VALENCE LAYER
Kalsiumkoolstof
Natriumkoolstof
Koolstof (C)
versorging
CALCIUM (Ca)
katioon
SPIN
centrifuge
EENHEIDSEL
Cesium (Cs)
LEAD (Pb)
Natriumchloried
CHLORINE (Cl)
STP
OPLOSBAARHEID COEFFICIENT
STOCHIOMETRIC COEFFICIENT
kolloïed
verbranding
BRANDSTOF
KONSENTRASIE
GEMEENTE KONSENTRASIE
GEKONSENTREERDE
kondensasie
GRONDLIGGAAM
CRYPTON (Kr)
CRYSTAL
OPLOSBAARHEIDSKURVE
afvullen
Democritus
DIGTHEID
ABSOLUTE digtheid
distillasie
BREEKDISTILLASIE
diacid
DIBASE
VERWATERING
verwaterde
Dun
Koolstofdioksied
Swaeldioksied
Dipoledipole
Dipool geïnduseerde
Dipool-PERMANENTE
strooi
WINDING
Gedeeltelike ontbinding
BOILING
CHEMIESEELEMENT
OORGANGSELEMENTE
Eksterne oorgangselemente
INTERNE OORGANGSELEMENTE
VERTEENWOORDIGE elemente
ELETROAFINIDADE
ELEKTRONIESE NEGATIVITEIT
ELETROPOSITIVIDADE
electrosphere
ELECTRON
GRATIS ELEKTRONIES
ELIXIR
KRAG
ENERGY
KINETIESE ENERGIE
ELEKTRIESE KRAG
LIGE ENERGIE
MEGANIESE ENERGIE
Potensiële energie
KLANK-ENERGIE
THERMALE ENERGIE
SULFUR (S)
CLAPEYRON VERGELYKING
IDEALE GASVERGELYKING
CHEMIESE VERGELYKING
GRAS EKWIVALENT
FISIESE STATE
TIN (Sn)
stoïgiometrie
STRONGE (Mr)
Verdamping
Verdamping
GESIN
BORO GESIN
Koolstoffamilie
NITROGEN GESIN
FASE
FILTRATION
Flamel
FLOCULATION
FLUOR (V)
LONDEN KRAG
VAN DER MURE KRAG
fotosintese
SENTRUMFORMULIER
LEWIS FORMULA
ELEKTRONIESE FORMULE
STRUKTUURFORMULA
MINIMUM FORMULE
MOLEKULÊRE FORMULE
CHEMIESE FORMULE
MATCH (P)
foton
MOLÊRE FRAKSIE
FRANS (Fr)
CHEMIESE FUNKSIE
FUSION
BREEKSAMELING
Edelgasse
gasagtige
Gallium (Ga)
ICE
MOLEKULÊRE MEETKUNDE
DUITS (Ge)
GEYSER
gluon
GROEP
halogene
HELIO (Hy)
verbastering
hydrohalic
WATERSTOF
hidrosfeer
SOLUBLE
hidroksiel
ALUMINIUM HIDROXIDE
Ammoniumhidroksied
KALSIUM HIDROXIDE
MAGNESIUM HIDROXIDE
POTASSIUM HIDROXIDE
Natrium HYDROXIDE
Natriumhypochloriet
onmengbare
kleurlose
reuklose
flou
ONOPLOSBAAR
IODO (I)
isobaar
isotone
ISOTOPE
INDIESE (in)
ION
lantaniede
BRASS
LAVOISIER SE WET
BEPROEI WET
PERSOONLIKE WETTE
levigating
APOLÊRE VERBINDING
KWALENTE VERBINDING
AKTIEWE KWALENTE VERBINDING
NORMALE KWALENTE VERBINDING
DUBBELE VERBINDING
INTERMOLEKULÊRE VERBINDING
INTRAMOLEKULÊRE AANSLUITING
JONG AANSLUITING
METALLIESE AANSLUITING
PI-AANSLUITING
POLAR-AANSLUITING
CHEMIESE VERBINDING
SIGMA-AANSLUITING
EENVOUDIGE AANSLUITING
Driedubbele verbinding
KONSTRUKSIES VAN HIDROGEN
METALLIESE legerings
LINEAR
vervloeiing
NET
LITIUM (Li)
MAGNESIUM (Mg)
See van elektrone
ATOMIESE PASTA
SPESIFIEKE PASTA
MOLEKULÊRE PASTA
Mendeleev
Geweegde gemiddelde
METODE VAN AANHANGSTELLINGS
MIX
Heterogene mengsel
HOMOGENE MIX
mengbare
MOL
molariteit
molekule
APOLÊRE MOLEKULE
Polêre molekule
MONO-suur
Session
Koolstofmonoksied
MOSELEY
NEON (Ne)
NITROGEN (Ni)
ENERGIEVLAK
normaliteit
CORE
ATOMIESE NOMMER
AVOGADRO NOMMER
MASSA NOMMER
orbitaal
oxyacids
OXYGEN (O)
Amfotêre oksied
Suuroksied
Kalsiumoksied
Waterstofoksied
ZINC OXIDE
Ysteroksied
Ysteroksied
Neutrale oksied
oksiede
BASIESE oksiede
PARTIKEL
FILOSOFALE STEEN
sif
FREKWENSIE
TYDPERK
peroksied
GEWIG
PYRAMID
POLAR
polyacid
POLEN (Po)
KROONBRUGTE
KOOKPUNT
EKWIVALENSIEPUNT
SAMESTELLINGSPUNT
POTASSIUM (K)
IONISERINGSPOTENSIAAL
PPT
neerslag
DRUK
DRUK
PAULI UITSLUITINGSBEGINSEL
PASCAL BEGINSEL
PRODUKTE
APERIODIESE EIENDOMME
PERIODIESE EIENDOMME
QUANTUM
kwarke
RADON (Rn)
Atoomstraal
RADIO (Ra)
RE-sublimasie
TOevoegingsreaksie
ANALISE REAKSIE
DEKOMPOSISIE REAKSIE
ONTVANGSREAKSIE
DUBBELE REAKSIE REAKSIE
NEUTRALISERINGSREAKSIE
Eenvoudige reaksiewisselings

Video: Africâner. Vir 'n wêreld waar niemand swaarkry terwyl hy daarin is nie. (Oktober 2020).