Chemie

Daaglikse chemie


Chemie kom in talle situasies in ons lewens voor.

Baie mense vind dit egter moeilik om die teorie wat bestudeer is in verband te bring met die praktiese toepassing van inhoud in ons daaglikse lewe.

Kyk in hierdie afdeling hoe chemie ingebed is in ons daaglikse lewens.

Sure in die alledaagse lewe
Soda bak
Anorganiese funksie
koolwaterstowwe
limonene
Die verkryging van droë vleis
Stowwe in ons daaglikse lewens
terpene
Kyk na en kry ons CD:

Daily Chemistry CD

Verhale wat die toepassing van chemie in ons daaglikse lewens toon.
Sien besonderhedeVideo: Endotermiese en eksotermiese reaksies met energie verandering in chemie gr11 (Junie 2021).