Fisika

Wat is die definisie van SI-standaardeenhede?


Die International System of Units (SI) is die stel meeteenhede wat in die meeste lande van die wêreld as standaard aangeneem word.

Onder baie konvensionele eenhede word sommige die standaardeenheid genoem omdat hulle nie van enige ander eenheid afkomstig is nie; Dit is die volgende:

meter - eenheid van lengte;
tweede - eenheid van tyd;
kilogram - massa-eenheid;
amp - Eenheid van elektriese stroom;
Kelvin - temperatuur eenheid;
mol - eenheid van kwantifisering van materie;
Candela - Eenheid van ligintensiteit.

Aangesien hulle nie van enige ander eenheid afkomstig is nie, word hulle gestandaardiseer deur maatreëls wat ietwat nuuskierig mag lyk, soos u hieronder kan sien:

Wat is metro?

Die meter word gedefinieer as die lengte van die pad wat deur lig in 'n vakuum beweeg word oor 'n tydsinterval van 1 / 299,792,458 van 'n sekonde.

Wat is tweede?

Die tweede word gedefinieer as die duur van 9 192 631 770 bestralingsperiodes wat ooreenstem met die oorgang tussen twee hiperfynvlakke van die grondtoestand 133 van die sesiumatoom.

Wat is kilogram?

Die kilogram word gedefinieer aan die hand van 'n standaardeenheid wat sedert 1889 in die Internasionale Buro vir Gewigte en Afmetings in Sevres, Frankryk, geberg is. Hierdie standaardeenheid is 'n ewewigsilinder van 39 mm hoog met 39 mm in deursnee. , saamgestel uit Iridium en Platinum.

Wat is amp?

Amp word gedefinieer as stroom wat 'n aantreklike krag van lewer Newton per meter in lengte tussen twee reguit, parallelle, oneindige lengte geleiers en weglaatbare sirkelvormige dwarssnit, een meter van mekaar in die vrye ruimte geplaas.

Wat is kelvin?

Kelvin word gedefinieer as die breuk 1 / 273.16 van die drievoudige termodinamiese temperatuur van water.

Wat is mol?

Mol is die hoeveelheid materie in 'n stelsel wat soveel elementêre entiteite bevat as wat daar atome in 0,012 kilogram koolstof-12 bevat.

Wat is candela?

Die candela word gedefinieer as die ligintensiteit wat deur 'n bron in 'n gegewe rigting van monochrome lig met 'n frekwensie van 540 x 1012 Hertz uitgestraal word, en waarvan die stralingsintensiteit in die rigting 1/683 watt per sferadiese is.