Fisika

Woordeboek - N


  • Newton: Krageenheid in die internasionale stelsel (SI), gelyk aan 105 dynes.
  • neutron: een van die fundamentele deeltjies wat bestaan ​​uit materie. Die massa is 1.675 x 10-27 kg, ongeveer 0.125% groter as die van die proton. Dit het geen elektriese lading nie. Dit is 'n samestellende deeltjie van alle kerne behalwe die van gewone waterstof.
  • kern: sentrale massa van 'n positief gelaaide atoom om die orbitale elektrone. Dit bestaan ​​uit protone en neutrone en bevat byna die hele massa van die atoom.
  • massa getal: die som van die aantal protone en neutrone in die kern van 'n atoom. Atome met dieselfde element kan volgens die betrokke isotoop verskillende massagetalle hê.


Video: Wat is 'n woordeboek? (September 2021).