Fisika

Woordeboek - A


 • versnel: aksie om die snelheid van in een beweging te verander.
 • akoestiese: Deel van die fisika wat klanke en verwante verskynsels behandel. Bepaling van harmoniese intervalverhoudings deur die eienskappe van vibrerende snare te ontdek.
 • adiabata: is die naam wat gegee word aan die kromme van die volumedrukdiagram wat 'n adiabatiese transformasie uitdruk, dit wil sê met die hoeveelheid hitte van die gekonserveerde gas.
 • adiabatiese: Termodinamiese transformasie wat plaasvind sonder dat die liggaam of stelsel enige hoeveelheid hitte verloor of opdoen. Koördinaatkurwe, gekies om druk en volume of temperatuur en entropie van materie tydens 'n adiabatiese proses voor te stel.
 • hoogte: Regop hoogte van 'n plek bo seevlak.
 • hoogte: Loodregte afstand van onder na bo; diepte; dik. 2 Afstand tussen die laagste punt en die hoogste punt van iets regop.
 • AMP: Praktiese eenheid van elektriese meting wat ooreenstem met die intensiteit van 'n elektriese stroom wat met 'n elektromotoriese krag van 1 volt 'n stroombaan beweeg met 'n weerstand van 1 ohm.
 • ammeter: Instrument vir die meting van elektriese stroom.
 • Angstrom: Dit is die maatstaf wat gereeld gebruik word om hoeveelhede in die orde van die atoom of die afstand tussen twee kristallyne vlakke te hanteer. 1 Å = 10-10 m
 • hoek: Figuur gevorm deur twee reguit lyne vanaf dieselfde punt.
 • anioon: Negatief gelaaide ioon.
 • ligjaar: Astronomiese lengte-eenheid: afstand afgelê deur lig in een jaar. Ongeveer 9.463 x 1012 km.
 • benader: Berekening, nie absoluut akkuraat nie, maar so na as moontlik.
 • atmosfeer: Gasvormige sfeer wat die aarde omring, bestaan ​​hoofsaaklik uit suurstof en stikstof.Gasdrukeenheid gelyk aan die druk uitgeoefen deur 'n vertikale kwikkolom, 76 cm hoog en 1 cm2 by 0 ° C op seevlak. 1 atm. = 1,033 kg / cm2.
 • wrywing: Weerstand wat een liggaam ontwikkel as 'n ander liggaam daaroor beweeg. Wrywing.


Video: Dr. Willem Botha - Woordeboek van die Afrikaanse Taal - 8 Mrt 2018 (Mei 2021).