Fisika

Woordeboek - E


 • kook: Transformasie van 'n vloeistof in stoom wat op die vloeistofmassa self in die vorm van borrels werk. Ontwikkeling van lugborrels in 'n vloeistof onderhewig aan verhitting.
 • eko: Min of meer duidelike herhaling van 'n geluid wat deur 'n liggaam weerspieël word. Klank herhaal. Herhaal.
 • elektrisiteit: 'N Vorm van natuurlike energie, gekoppel aan elektrone, gemanifesteer deur aantreklikhede en afstoot, en lig-, chemiese en meganiese verskynsels. Dit bestaan ​​in potensiële toestand (statiese elektrisiteit) as lading (spanning), of in kinetiese vorm (dinamiese elektrisiteit) as stroom.
 • elektromagnetisme: Bestudeer die verwantskappe van magnetisme en elektrisiteit. Magnetisme ontwikkel deur 'n elektriese stroom.
 • elektronika: Fisika-tak wat handel met die emissie, gedrag en gevolge van elektrone, veral in vakuum en gasse.
 • ellips: Gedeelte van 'n sirkelvormige keël reguit deur 'n skuins vlak in verhouding tot die as wat aan al die geratryse voldoen. Kenmerkend van die ellips is om konstant te wees die som van die afstande vanaf een van sy punte na die twee fokuspunte.
 • strekking: Opwaartse gerigte vertikale krag wat inwerk op 'n gedompelde liggaam wat deur sy swaartepunt beweeg en gelyk is aan die gewig van die verplaasde vloeistofvolume.
 • energie: Die vermoë van liggame om werk te lewer of krag te ontwikkel.
 • entropie: Hoeveelheid energie van 'n stelsel wat nie in meganiese werk omgeskakel kan word sonder hittekommunikasie met 'n ander liggaam of sonder verandering in volume nie. Entropie neem toe in alle onomkeerbare prosesse en bly konstant in omkeerbare faktore.
 • vergelyking: Gelykheidsverklaring van twee uitdrukkings gekoppel deur die gelykteken (=), wat slegs van toepassing is op sekere waardes van die onbekendes daarin vervat. Die vergelykings word die 1 genoemdie, 2die, 3die, 4die ens grade, volgens die eksponent van die grootste mag van die onbekende.
 • skaal: Reeks spasies geskei deur streepies of punte, wat gebruik word om afstande of hoeveelhede te meet. Graduering van sekere instrumente, soos die termometer en barometer, waardeur hulle aanduidings gelees word. Lyn of strook is in gelyke dele verdeel, wat dui op so 'n verhouding en word onderaan 'n kaart of plan geplaas.
 • ruimte: Onbeperkte of oneindig groot driedimensionele uitbreiding, wat alle wesens en dinge bevat en die veld is van alle gebeure. Die hele heelal buite die atmosfeer van die Aarde; die nabye vakuum van die sonnestelsel, die sterre, die newels en die sterrestelsels. Gedeelte van hierdie uitbreiding op 'n gegewe moment (soos die ruimte wat deur 'n liggaam beset word; die ruimte binne 'n hol bol; 'n ruimte van tien kubieke meter); volume. Beperkte verlenging in drie dimensies
 • staties (o): Relatief of met betrekking tot staties. Relatief of behoort aan liggame in rus of kragte in ewewig, in teenstelling met dinamies. In rus; eiendom. In ewewig; stabiel. Nie-dinamiese.
 • stratosfeer: Atmosferiese laag, waarvan die ondergrens van 5 tot 20 km en die boonste limiet ongedefinieerd is, maar oor die algemeen beskou word as ongeveer 100 km bo die aarde se oppervlak.
 • verdamping: Transformasie van 'n vloeistof in stoom wat op die vloeistofmassa self in die vorm van borrels werk. Ontwikkeling van lugborrels in 'n vloeistof onderhewig aan verhitting.
 • eksosfeer: Die hoogste laag van die atmosfeer waarin lugdeeltjies in elliptiese bane sirkuleer sonder gereelde botsings. Dit verteenwoordig ongeveer 1/3000 van die aarde se atmosfeer, wat massa betref, en is vanaf 1000 km hoog.
 • uitbreiding: uitbreiding van afmetings of volume.


Video: PharosAanlyn woordeboeke (Oktober 2020).