Fisika

Woordeboek - I


 • traagheid: Eiendom wat liggame het, moet nie hul toestand van rus of beweging self verander nie. Gebrek aan optrede, gebrek aan aktiwiteit.
 • impuls: Beweging aan 'n liggaam gekommunikeer.
 • interaksie: wederkerige optrede van twee of meer liggame in mekaar. Opdatering oor die wederkerige invloed van verwante organismes.
 • ionosfeer: 'N Lae atmosfeerlaag, 50 tot 200 km van die Aarde af, bevat elektries gelaaide vrye deeltjies waardeur radiogolwe oor groot afstande rondom die aarde gestuur word.
 • inmenging: Vergadering van twee golfstelsels. Vermindering van die lig wat voorkom as die ligstrale of twee skuins ligstrale mekaar ontmoet. Effek wat op die ontvanger geproduseer word deur golwe of elektriese velde wat geraas of ander seine produseer tydens ontvangs.
 • induksie: Handeling of effek van induksie. Vorming of variasie van 'n elektriese of magnetiese veld deur die skepping of variasie van 'n ander naburige elektriese of magnetiese veld.
 • induktansie: Eiendom van 'n elektriese stroombaan waardeur 'n elektromotoriese krag veroorsaak word deur die stroomintensiteit te wissel: a) in die kring self; b) 'n naburige kring.
 • imam: Gemagnetiseerde staalstuk wat die eienskap van yster en ander metale kan aantrek; magneet. Kwaliteit van wat dit lok. Dinge wat lok.
 • ion: Positiewe of negatiewe elektries gelaaide deeltjie, die grootte van 'n atoom of molekule, wat voortspruit uit die verlies of wins van een of meer elektrone deur 'n neutrale atoom of molekule, of uit elektrolitiese dissosiasie van molekules in oplossings as gevolg van temperatuurvariasie. Elektroniese losmaking benodig die toevoeging van energie deur straling of skok of deur hoë temperature.
 • kantel: Afwyking van loodregte rigting.
 • isobariese: Dit het dieselfde druk tydens elke stap van 'n proses.
 • isochoriese: Dit het dieselfde volume gedurende alle stappe van 'n proses.
 • isometriese: Dit het dieselfde afmetings tydens alle stappe van 'n proses.
 • isoterm: Kromme wat 'n isotermiese transformasie uitbeeld in 'n druk-tot-volume-diagram.
 • isotermiese: Dit het dieselfde temperatuur gedurende alle stappe van 'n proses.

Video: Prontuit: Onderhoud Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dr. Willem Botha (Oktober 2020).