Fisika

Woordeboek - S


  • tweede: is 'n hoekeenheid wat ook gebruik word om tydintervalle te meet. Die tweede is die duur van 9.192.631.770 bestralingsperiodes wat ooreenstem met die oorgang tussen twee hiperfynvlakke van die grondtoestand 133 van die sesiumatoom.
  • sinusgolf: Sinekurwe, waar die abskissa eweredig is aan die boog of hoek en dié wat tot sy sinus gerangskik is.
  • stelsel: Stel of 'n kombinasie van dinge of dele om 'n komplekse of eenheids geheel te vorm. Enige stel of reeks gekorreleerde lede of elemente.
  • oortrek: Oorvleuelende handeling of effek; superposisie. Jukstaposisie.
  • stolling: Handeling of effek van stolling. Deurgang van 'n liggaam van die vloeistof na die vaste toestand.
  • soliede: Dit het sy eie vorm. Dit het die konsekwentheid om die gewig, die weer, die skok, of enige eksterne kragte te weerstaan. Wat het soliditeit; wat baie konsekwentheid het; wat duursaam is. Liggaam met die drie afmetings (lengte, breedte en hoogte). Hipotetiese liggaam waarvan die gedeeltes veronderstel is om onbepaalde hegting te hê en daarom nie vatbaar is vir ekstensie, kompressie of fleksie nie.
  • sublimasie: Die deurgang van 'n liggaam direk vanaf vaste toestand na gas en omgekeerd.
  • oppervlak: Uitbreiding uitgedruk in twee afmetings: lengte en breedte. Die buitenste deel of gesig van die liggame. Wat liggame omskryf; die perke van 'n liggaam; die lengte en breedte beskou sonder diepte.
  • oortrek: Verhouding tussen twee stelle van 'n ewekansige veranderlike waar die snyset nie nul is nie; transvariação.Video: Tutoriales Swift de Apple - 05 Diccionarios @JoseCodFacilito (Mei 2021).