Fisika

Woordeboek - R


 • bestraling: Die versending van energie deur die ruimte in 'n reguit lyn met 'n snelheid van tot 300,000 km / s (lig, hitte, radio of gratis liggame, waar geen hindernisse teëgekom word nie). Straal van materiaaldeeltjies (gas, vloeistof of vaste stof) in beweging. Ligte vloed word per oppervlakteenheid vrygestel.
 • radiaal: Hoekeenheid; sentrale hoek wat 'n omtrekboog sny wat gelykgemaak is aan die lengte van die radius.
 • radio: Wit metaalelement, helder, alkaliese aarde, intens radioaktief, chemies soortgelyk aan barium; Ra-simbool, atoomgetal 88, atoommassa 226.05. Telefoniese of draadlose telefoonsender of ontvanger. Radioapparate wat die hertziese golwe ontvang, waardeur die klanke op groter afstande oorgedra word.
 • radioaktiewe: straling. Relatief tot of besit deur, of radioaktief. Veroorsaak deur radioaktiwiteit.
 • straal: Lyn of spoor van lig wat die sterre en ander ligliggame uitstraal. Stel reglynige bewegings waardeur die vibrasies van liggame voortplant, wat lei tot die produksie van lig, hitte, ens. Lyn wat vanaf die middel van die sirkel begin in die omtrek; halwe deursnee van 'n omtrek. Die kortste afstand van die middelpunt tot elk van die punte op die oppervlak van 'n bol of sferoïed. Die afstand vanaf die middel na die hoekpunte van 'n reëlmatige veelhoek. Die afstand vanaf die middel na elke punt van 'n skerp kromme. Die afstand vanaf 'n sentrale punt of sentrum na die omtrek in 'n gegewe gebied.
 • dunner: Verlaagde gewig en digtheid van 'n liggaam terwyl dieselfde volume behou word.
 • reaksie: Handeling of effek van reaksie. Handeling wat die ander teenstaan ​​of teëstaan; weerstand. Refleksaksie of weerstand wat 'n liggaam teen sy traagheid teenstaan ​​teen 'n ander wat daarop reageer, of teen 'n krag wat dit versoek. 'N Proses waardeur die wederkerige werking tussen twee of meer stowwe, een of ander, met verskillende eienskappe gevorm word. Aksie of beweging in die teenoorgestelde rigting as 'n vorige beweging of aksie en veroorsaak deur daardie aksie of beweging.
 • kan aktiveer: Dit laat reageer of reageer.
 • reaktor: Dit reageer. Reaksionêre. Reaksie-dryfmotor waarin die verbranding termiese energie omskep word in kinetiese energie-uitbreiding.
 • verwysing: Dit word as verwysing gebruik. Stywe stelsel waarteen die ruimtelike en temporale koördinate van fisiese gebeure gespesifiseer kan word; verwysingstelsel.
 • besinning: Rug of skop wat die liggaam elasties maak, en spring van die liggaam waarop dit getref is. Rigtingafwyking waaraan 'n liggaam ly, wanneer dit deur 'n sekere snelheid geanimeer word, 'n ander weerstandige liggaam vind; bons af. Terugkeer van lig of klank. 'N Verskynsel wat voorkom wanneer 'n ligstraal of hitte 'n plat, gepoleerde oppervlak tref en terugkeer na die middel waarvandaan dit gekom het.
 • besinning: Wat word gedoen deur besinning; refletido.Indireto. Naboots, weergegee. Effek geproduseer deur gereflekteerde lig; straatlig.
 • refraksie: Afwyking van die lig, hitte of klank as die medium na die ander oorgaan. Verandering in sirkulasierigting van elektriese of elektromagnetiese energie wanneer dit van een na die ander medium van verskillende geleidingsvermoë oorgedra word. Afwyking waaraan 'n bewegende liggaam ly as hy 'n weerstandige medium verbygaan.
 • met betrekking tot: Wat bereken word met verwysing na 'n proporsie, na 'n vergelykende waarde; voorsien word.
 • oplewer: Nuttige effek van enige masjien.
 • weerstand: Oorsaak wat die werking van 'n mag teenwerk. Oorsaak wat die beweging van 'n liggaam teenstaan.Eienaarskap van elektriese geleiers om die gang van elektriese stroom teë te staan, wat 'n deel van sy elektromotoriese krag verbruik, wat in hitte omskep word, krag wat die beweging teenstaan; traagheid.
 • weerstand: Deel wat die elektriese weerstand van 'n stroombaan verhoog.
 • resonantie: Beïnvloed dat die frekwensie van 'n meganiese of elektriese stelsel die ingryping van eksterne kragte veroorsaak.
 • reguit: Lyn wat die kortste afstand tussen twee punte bepaal; reguit lyn
 • normale reguit: Loodregte lyn. Dit word gesê van die lyn loodreg op die raaklyn van 'n kromme.
 • retrograde: Dit gaan agteruit, wat vordering teëstaan.
 • galm: Uitbreiding van 'n refleksiewe geluid teen die mure van 'n omheinde kamer.
 • hard: Nie buigsaam nie; geharde. Reguit, hard.
 • dra: Rolaksie of effek.
 • rotasie: Sirkelbeweging van 'n liggaam wat om 'n as of om homself draai. Beweging uitgevoer deur 'n ster om sy eie as. Omwenteling van 'n oppervlak rondom 'n lyn wat aanleiding gee tot die vorming van 'n vaste stof.
 • ruheid: Asperity.Video: Casper de Vries - Taal Toet en Taal (Junie 2021).