Fisika

Joule-effek


Soos ons gesien het, is elektriese stroom die gevolg van vrye anione, katione of elektrone. As daar 'n elektriese stroom is, bots die deeltjies wat beweeg, met die ander dele van die geleier wat in rus is, wat 'n opwinding veroorsaak wat 'n verwarmingseffek sal veroorsaak. Hierdie effek word die Joule-effek genoem.

Die verhitting in die draad kan gemeet word aan die Joule-wet, wat wiskundig uitgedruk word deur:

Hierdie verhouding is geldig solank die huidige intensiteit konstant is oor die tydsinterval van voorkoms.