Fisika

Elektrodinamika


Elektriese stroom

As ons situasies bestudeer waar die elektriese gelaaide deeltjies ophou om in elektrostatiese ewewig te wees, beweeg ons na die situasie waar daar verskuiwings van hierdie ladings in 'n sekere rigting en in een rigting is, is hierdie verplasing wat ons noem elektriese stroom.

Hierdie elektriese strome is verantwoordelik vir die elektrisiteit wat ons as bruikbaar beskou.

Normaalweg word die stroom wat veroorsaak word deur die beweging van elektrone in 'n geleier gebruik, maar dit is ook moontlik om 'n stroom van positiewe en negatiewe ione te hê (in elektrolietoplossings of geïoniseerde gasse).

Elektriese stroom word veroorsaak deur 'n verskil in elektriese potensiaal (d.d.p./spanning). En dit word verklaar deur die konsep van elektriese veld, dit wil sê as daar gekyk word na 'n positiewe lading A en negatiewe B, dan is daar 'n georiënteerde veld van lading A tot B. As 'n geleidingsdraad tussen die twee vrye elektrone gekoppel word om na die positiewe lading te beweeg as gevolg van die feit dat hulle negatiewe ladings het, en onthou dat teenoorgestelde seine aangetrek word.

Op hierdie manier word 'n elektriese stroom in die draad, oorkant die elektriese veld, geskep en dit word genoem reële stroomrigting. Alhoewel dit konvensioneel is, het die stroom dieselfde sin as die elektriese veld, wat die effekte daarvan glad nie verander nie (behalwe vir die verskynsel genaamd Hall Effect), en dit word die konvensionele stroomgevoel.

Om die intensiteit van die elektriese stroom te bereken (i) in die dwarssnit van 'n geleier word die modulus van die las beskou wat binne 'n tydsinterval deur dit beweeg, dit wil sê:

oorweeg | Q | = n e

Die eenheid wat gebruik word vir die huidige intensiteit in die SI is die ampere (die), vernoem na die Franse fisikus Andre Marie Ampère, en wys coulomb per sekonde aan (S / s).

Van hul veelvoude:

Elektrisiteitskontinuïteit

Vir geleiers sonder dissipasie is die intensiteit van die elektriese stroom altyd gelyk, ongeag die dwarssnit, word hierdie eienskap genoem kontinuïteit van elektriese stroom.

Dit impliseer dat, as daar 'padopsies' in 'n geleier is, soos 'n draadversperring, die stroom voor dit gelyk sal wees aan die som van die strome in elke deel van hierdie verdeling, dit wil sê:


Video: Elektrisiteit en Magnetisme - (Mei 2021).