Fisika

Elektrisering


Die enigste verandering wat 'n atoom kan ondergaan sonder hoë vrystelling en / of energie-absorpsie-reaksies, is die verlies of wins van elektrone.

Dit is waarom 'n liggaam geroep word neutrale as dit 'n gelyke aantal protone en elektrone het, wat veroorsaak dat die elektriese lading op die liggaam nul is.

Op dieselfde analogie kan ons positiewe en negatief geëlektrifiseerde liggame definieer.

'N Negatief geëlektrifiseerde liggaam het meer elektrone as protone, wat veroorsaak dat die elektriese lading op die liggaam negatief is.

'N Positief geëlektrifiseerde liggaam het meer protone as elektrone, wat die elektriese lading op die liggaam positief maak.

Bly ingeskakel:

Daar is dikwels verwarring oor positief gelaaide liggameomdat dit aanneemlik is om te dink dat die liggaam 'n positiewe elektriese lading het, dit 'n positiewe elektriese lading moet kry, dit wil sê protone verkry.

In werklikheid is 'n liggaam positief gelaai as dit elektrone verloor, wat minder negatiewe elektriese lading agterlaat.

Onthou dat fisika op hoërskoolvlak slegs elementêre en alledaagse reaksies bestudeer, soos die beweging van elektrone, sodat u nie deurmekaar raak nie. Die reaksies waar intranukleêre deeltjies (neutrone en protone) gewysig kan word, word bestudeer in die deel van die wetenskap bekend as kernfisika.

Elektrifisering van 'n liggaam beteken basies om die aantal protone en elektrone verskillend te maak (deur die aantal elektrone by te voeg of te verminder).

Ons kan die elektriese lading van 'n liggaam (Q) bepaal deur die verwantskap:

waar:

Q = Elektriese lading, gemeet in Coulomb in SI

n = hoeveelheid elementêre ladings, wat 'n afmetingslose hoeveelheid is en altyd heelgetalwaarde het (n = 1, 2, 3, 4 ...)

e = elementêre elektriese lading ()

Elektrostatika word basies deur twee beginsels beskryf: die aantrekking en afstoot van ladings volgens hul sein (gelyke seine stoot mekaar af en teenoorgestelde seine trek mekaar aan) en die behoud van elektriese ladings, wat verseker dat die totale som van almal in 'n geïsoleerde stelsel Bestaande vragte sal altyd konstant wees, dws geen verliese nie.