Fisika

Elektrodinamiese kwessies


Elektriese krag

1. 'N 100W-lamp is vervaardig om op 'n 220V-net te werk.

a) Wat is die gloeilampweerstand van hierdie lamp?

Gebruik die vergelykings van weerstand en drywing:

b) Watter stroom vloei daardeur in normale situasies?

In normale situasies sal die lamp 'n stroom hê wat eweredig is aan sy weerstand en sy spanning en kan dit op twee maniere bereken word:

c) As hierdie lamp in 'n 110V netspanning aangeskakel is, wat sou dit dan wees?

As die lamp aangeskakel is in 'n netwerk met 'n ander spanning as die nominale spanning, sou die enigste hoeveelheid wees gehandhaaf weerstand sou wees, aangesien dit slegs van die vervaardiging daarvan afhang. Die lamp sou egter net werk as die spanning laer was as 220V, want as dit langer was, sou die gloeidraad breek, dus as die lamp op 110V aangeskakel is: