Fisika

Kwessies rakende fundamentele optika


Liggedrag en -beginsels

1. Die gemiddelde afstand tussen die aarde en die son is 150.000.000 km. Hoe lank neem dit om die aarde te bereik? (Met inagneming van c = 300,000 km / s).

Die eerste stap is om die verplasing van lig te verstaan. as c is 'n konstante snelheid, moet die beweging eenvormig wees, dit wil sê:

Hiermee vervang u eenvoudig die waardes wat in die oefening gegee word:

Ons kan hierdie tyd steeds binne enkele minute uitdruk:

Daarom neem die lig ongeveer 8 minute en 20 sekondes om van die son na die aarde te beweeg.

2. Toe die ruimtemissies bereik, is die maanspieëls op die oppervlak gelaat, sodat eksperimente daarmee gedoen kon word. Veronderstel dat u met behulp van een van hierdie spieëls die afstand tussen die aarde en die maan wil uitvind, en dan word 'n ligstraal gebruik. laser wat na 2,54 sekondes vasgelê word. As ons die bewegings van die aarde en die maan miskyk, en c = 300,000 km / s gebruik, hoe ver is ons planeet van sy natuurlike satelliet af?

Soos in die vorige oefening, beskryf lig 'n eenvormige beweging, dus:

Die tyd wat die laser benodig om die ontvangers te bereik, is gelyk aan die rondrit van die lig, dus ons moet die helfte van hierdie tyd, dus 1,27 sekondes, gebruik:

3. Ligjaar is die meetafstand wat in sterrekunde gebruik word, wat verwys na die ruimte wat gedurende 'n aardse jaar deur lig gereis word. As ons c = 300,000 km / s en 1 jaar = 365,25 dae beskou, hoeveel kilometer is een ligjaar?

Ons moet die eenheid van tyd in sekondes omskakel en daarvoor moet ons weet:

1 minuut = 60 sekondes

1 uur = 60 minute = 3600 sekondes

1 dag = 24 uur = 1440 minute = 86400 sekondes

1 jaar = 8766 uur = 525960 minute = 31557600 sekondes