Fisika

Kwessies met magnetiese induksie


1. 'N 15 cm wye, 20 cm lange reghoekige lus is onderdompel in 'n eenvormige en konstante 10T-magnetiese induksieveld. Die induksielyne vorm 'n hoek van 30 ° tot die lusvlak soos getoon in die figuur:

Wat is die waarde van die magnetiese induksievloei deur die lus?

Om hierdie probleem op te los, moet ons die uitdrukking onthou wat die induksievloei bereken:

Maar dit is belangrik om te onthou dat die hoek θ is wat vorm tussen die rigting van die magneetveld en die normale lyn na die lus. Om hierdie hoek verder te ontleed, kan ons die figuur in profiel teken:

As ons aanvaar dat die hoek 30 30 ° is, en dat die oppervlakte binne die lus 0,15 m x 0,2 m = 0,03m² is, kan ons die induksievloei bereken:

2. 'N Magneetveld werk loodreg op 'n sirkelvormige lus van 10 cm, wat 'n magnetiese induksievloei van 1 Wb opwek. Wat is die intensiteit van die magneetveld?

Die gebied van die lus:

Dan kan die intensiteit van die magneetveld bereken word deur:

Vind meer uit ...

In bogenoemde vergelyking is 'n trigonometriese sekantkonvensie (secθ = 1 / cosθ) gebruik. As die student nie hierdie trigonometriese funksie volledig bemeester nie, sal die gebruik van cosinus in die noemer geen groot probleme veroorsaak nie, behalwe as θ = 90 ° en die ekwivalente daarvan (90 ° + 180 ° k), wat 'n onbepaalde faktor in die berekening sal veroorsaak.

3. 'N Vierkante sydraai R = 20 cm is onderdompel in 'n eenvormige magnetiese veld van 2T-intensiteit. Wat is die induksievloei in hierdie lus in elk van die volgende gevalle:

(a) die vlak van die lus is parallel aan die induksielyne;

In hierdie geval het die normale lyn na die lus 'n hoek van 90 °, en cos90 ° = 0, dus as ons hierdie waarde op die vergelyking toepas, sal dit dit nietig verklaar, wat veroorsaak dat die induksievloei nul is, dws

Φ = 0

b) die lusvlak is loodreg op die induksielyne;

In hierdie geval sal die normale lyn na die lus nie met die induksielyne (θ = 0), en cos0 ° = 1, so die toepassing van hierdie waarde op die vergelyking sal die waarde daarvan maksimum maak, aangesien alle ander waardes kosinuswaardes is minder as 1. Daarom:

Waar A = 0,2² = 0,04m²:

c) die reguitlyn na die vlak vorm 'n hoek van 60 ° met die induksielyne.

Aangesien daar 'n hoek tussen 0 ° en 90 ° tussen die normale lyn en die induksielyne is, gebruik ons ​​die algemene vergelyking om die volgende op te los:


Video: SHE RESOLVED STRONG ANXIETY WITH DR. PARET MAGNETIC HYPNOSIS - See How (Mei 2021).