Fisika

Golf-deeltjie-dualiteit


Noudat ons die golfmodel wat deur Maxwell voorgestel is, bestudeer het, wat sê dat lig 'n elektromagnetiese golf is en waarvan die kwantummodel uit 'n stel deeltjies bestaan ​​wat fotone genoem word, wil ons weet of lig immers 'n golf of deeltjie is.

Die waarheid is dat daar nie 'n enkele antwoord op hierdie vraag is nie. Dit is korrek om te sê dat dit van die verskynsel afhang, aangesien lig soms optree as 'n golf, soms as 'n deeltjie. Daarom kan ons niks sê oor wat lig is nie, maar eerder hoe dit optree in sekere verskynsels.

Sommige fisiese verskynsels, soos interferensie en ligdiffraksie, word aan die hand van die golfmodel verduidelik. Die foto-elektriese effek, wat korrek verklaar moet word, moet reeds van die kwantumfotonmodel gebruik maak. Albei modelle is dus belangrik en komplementêr.

Ons noem dit golf-deeltjie-dualiteit hierdie dubbele gedrag van lig.

Dit is opmerklik dat beide ligte en ander elektromagnetiese straling nie albei gedrag gelyktydig vertoon nie. Dit is die Komplementariteitsbeginsel voorgestel deur Niels Bohr.


Niels Bohr


Video: NBA Top 10 Plays of the Night. December 25, 2019 (November 2020).