Fisika

Ekwivalensie tussen massa en energie


Oorweeg weer 'n liggaam in rus. Dit is moontlik om aan te toon dat die rusmassa m0 is gelyk aan 'n intrinsieke energie E0, uitgedruk deur:

Reaksies wat energie vrystel doen dit as gevolg van massaverlies, wat in energie omgeskakel word.

Sonenergie kom byvoorbeeld uit 'n reaksie kernfusiewaar waterstofkern verbind om 'n heliumkern te vorm. Die heliummassa is egter effens kleiner as die somtotaal van die massas waterstofkern as gevolg van die verliese aan vrygestelde energie.

'N Ander voorbeeld van die toepassing van kernfusie kom voor in die ontploffing van 'n atoombom. Dit lei daartoe dat ons aflei dat massa 'n vorm van energie is.

As die liggaam beweeg relatief tot 'n raam waarin die rusmassa is0, kan die totale energie verkry word deur die uitdrukking:

M is die relativistiese massa van die liggaam, gegee deur:

Dus die totale energie en sal die som van die liggaam se rusenergie wees, en0, met die kinetiese energie enC: