Fisika

Energie en hoeveelheid beweging van 'n liggaam


Gestel 'n liggaam beweeg vinnig v in verhouding tot 'n gegewe verwysing. As die totale energie en van hierdie liggaam word gegee deur:

En die hoeveelheid beweging (lineêre momentum) kan verkry word deur:

Dit moet beklemtoon word dat:

'N Liggaam met 'n rustige massa van geen waarde kan nie die snelheid van lig in 'n vakuum bereik nie, want as ons dit doen v neig om c, sal die wiskundige uitdrukkings van energie en lineêre momentum neig tot oneindigheid, wat absurd is.

Die uitdrukking wat totale energie met die hoeveelheid beweging in verband bring, word gegee deur:

Gestel die rusmassa van 'n deeltjie is nul, die uitdrukking hierbo word:

Dus 'n deeltjie met m0= 0 beweeg met 'n snelheid gelyk aan c. Dit is die geval met fotone wat geen rusmassa het nie. Die lineêre momentum van die fotone is egter nie nul nie en kan dus verkry word uit die vergelyking hieronder: