Fisika

Termodinamiese oefeninge


Interne energie

1. Wat is die interne energie van 1,5 mol 'n perfekte gas by 'n temperatuur van 20 ° C? Conisdere R = 8,31 J / mol.K.

U moet eers die temperatuur van die Celsius-skaal omskakel na Kelvin:

Pas dan die data van toepassing op die interne energievergelyking:

2. Wat is die interne energie van 3 m³ ideale gas onder druk van 0,5 atm?

In hierdie geval moet ons die interne energievergelyking tesame met die Clapeyron-vergelyking gebruik:

Werk van 'n gas

1. As 12 mol gas in 'n suierhouer geplaas word wat die druk gelyk aan die atmosfeer handhaaf, neem dit aanvanklik 2 m³ in. Deur die suier in te druk, word die besette volume 1 m³. Met inagneming van die atmosferiese druk van 100000N / m², wat is die werk wat onder die gas gedoen word?

Ons weet dat die werk van 'n perfekte gas in 'n isobariese transformasie gegee word deur:

Vervang die waardes in die vergelyking:

Die negatiewe teken by die werk dui aan dat dit onder gas uitgevoer word en nie daardeur nie.

2. 'N Transformasie word gegee deur die onderstaande grafiek:

Watter werk word deur hierdie gas gedoen?

Die arbeid wat deur die gas gedoen word, is gelyk aan die oppervlakte onder die grafiekkurwe, dit wil sê die oppervlakte van die blou trapesium.

Om die trapezius-omgewing te wees, gegee deur:

Deur die waardes wat ons het, te vervang:

Eerste wet van termodinamika

1. Die onderstaande grafiek illustreer 'n 100 mol-transformasie van monoatomiese ideale gas, wat van die buitemedium af 'n warmtehoeveelheid van 1800000 J. ontvang. Gegee R = 8,31 J / mol.K.

bepaal:

a) die werk wat deur die gas gedoen word;

b) die variasie van die interne energie van die gas;

c) die gastemperatuur in toestand A.

a) Die arbeid wat deur die gas gedoen word, word gegee deur die trapezius-gebied onder die grafiekkurwe, dus:

b) Volgens die eerste wet van termodinamika het ons dat:

Deur die waardes wat ons het, te vervang:

c) Deur die Clapeyron-vergelyking:

Onthou dat:

n = 100 mol

R = 8,31 J / mol.K

En deur die grafiek te lees:

p = 300000 N / m²

V = 1 m³

Toepassing in die formule:


Video: The John Searl Story - Free Energy Technology - The Searl Effect Free Energy Generator (Mei 2021).