Fisika

Elektrostatiese probleme


2. Drie elektries gelaaide deeltjies word op 'n gelyksydige driehoek d = 40 cm, soos hieronder getoon, geplaas. Wat is die modulus van krag en 'n buitelyn van die elektriese kragvektor wat op lading 3 werk?

Om die modulus van krag wat op lading 3 inwerk te bereken, moet ons eers die invloed wat die belastings 1 en 2 daarop het, afsonderlik bereken, en deur beide die resulterende krag bereken.

Om die krag van afstoting tussen die twee positiewe aanklagte gely het:

Om die krag van aantrekkingskrag tussen die positiewe en negatiewe lading gely het:

Om die resulterende krag te bereken, pas ons die kosinuswet toe (onthou dat elke binnehoek van 'n gelyksydige driehoek 60º is, dus moet ons 'n hoek van 120º oorweeg):

Om die rigting en rigting van die resulterende kragvektor te skets, moet ons die afstoot en aantrekkingskrag van elke krag en die parallelogramreël onthou:

3. Vier vragte word op die hoekpunte van 'n reghoek van die sye van 40 cm en 30 cm geplaas, soos in die onderstaande figuur getoon:

Wat is die intensiteit van die krag wat op deeltjie 4 gevoel word?

Om die resulterende krag op die punt waar deeltjie 4 geleë is, te bereken, moet ons elkeen van die elektriese kragte wat daarop werk, bereken.

Vir die krag van deeltjie1 wat op 4 werk:

Vir die krag van deeltjie2 wat op 4 werk:

Vir die krag van deeltjie3 wat op 4 werk:

Om die resulterende krag te bereken:

Om die rigting en rigting van die resulterende kragvektor te skets, moet ons die afstoot en aantrekkingskrag van elke krag en die parallelogramreël onthou:

Soos in die berekening van die modulus van kragte, kan ons nie al die vektore tegelyk opsom nie, dus in dele:

Elektriese veld

1. 'N Elektriese veld word gegenereer deur 'n positiewe puntlading. Op 'n afstand van 20 cm word 'n ladingstoetspartikel q = -1μC ingestel wat deur die veld aangetrek word, maar 'n eksterne krag van 2N laat die lading balanseer, soos getoon in die figuur:

Wat moet die veldgenererende lasmodule wees om dit moontlik te maak?

Om die berekening te doen, gebruik ons ​​die verwantskap:

Die probleem sê egter nie hoe sterk die elektriese veld is nie, maar dat F die krag is wat benodig word vir die beskryfde stelsel in ewewig:

In die eerste vergelyking te vervang:

Elektriese potensiaal

1. 'N Elektriese lading met intensiteit Q = + 7μC genereer 'n elektriese veld waarin twee punte voorgestel word, A en B. Bepaal die arbeid verrig deur die krag om 'n lading te dra. van punt tot punt (B tot A), gegee die onderstaande figuur:

Eerstens moet ons die elektriese potensiaal op elke punt deur die vergelyking bereken:

In A:

In B:

As ons hierdie waardes ken, is ons bloot van toepassing op die werkvergelyking van 'n elektriese krag: