Fisika

Elektrostatiese formules


Elektrostatika is die vertakking van elektrisiteit wat die eienskappe en gedrag van elektriese ladings rustig bestudeer.

Hier is 'n lys met formules oor hierdie inhoud.

Elektriese ladings
Elementêre elektriese lading
Elektriese lading

elektrisering
Wrywing elektrifisering

Beide geëlektrifiseerde liggame het gelyke modululaste maar teenoorgestelde seine.

Kontak elektrifisering

Die berekening van die resulterende las na die proses word gegee deur die rekenkundige gemiddelde tussen die las van die geleiers in kontak.

Elektrostatiese induksie-elektrifisering

Die proses word in drie stappe verdeel:
1ste stap: Vanuit 'n aanvanklik neutrale geleier word 'n geëlektrifiseerde staaf genader, deur die beginsel van aantrekking en afstoting, word die vrye elektrone van die anker aangetrek / afgestoot, afhangende van die sein van die induktorlading.
2de fase: Die anker is gegrond, selfs in die teenwoordigheid van die induktor.
3de stap: Die anker sluit af, waardeur die enigste lading die teenoorgestelde sein vir die induktor is.

Laai interaksiekrag
Coulomb se wet

Elektriese konstante in vakuum
Elektriese veld
Elektriese veldsterkte

Elektriese potensiaal
Elektriese potensiële energie

Elektriese potensiaal

Werk van 'n elektriese krag

Potensiële verskil


Video: Gr 11 Fisika : Elektrostatika - Netto Krag in 2D (Mei 2021).