Fisika

Sirkelbeweging


Eenvormige wisselende sirkelbeweging

Wanneer 'n liggaam wat 'n sirkelbaan beskryf en 'n verandering in sy hoeksnelheid ondergaan, het hierdie liggaam hoekversnelling (α).

Die hoekvorme van die uniforme wisselende kromlynige bewegingsvergelykings word verkry wanneer dit gedeel word deur die radius R van die baan waarheen die liggaam beweeg.

so:

muv MCUV
Lineêre hoeveelhede Hoekhoeveelhede

En die gevolglike versnelling word gegee deur die vektorsom van tangensiële versnelling en sentipetale versnelling:


voorbeeld:

'N Ronde stuurwiel met 'n radius van 0,4 meter draai van rus met 'n hoekversnelling gelyk aan 2rad / s².

(a) Wat sal u hoeksnelheid wees na 10 sekondes?

(b) Wat sal die hoek wees wat tans beskryf word?

(c) Wat sal die gevolglike versnellingsvektor wees?

(a) Deur die uurlikse funksie van hoeksnelheid:

(b) Deur die hoekverplasingstydfunksie:

(c) Deur die gevestigde tangensiële en sentripetale versnellingsverhoudinge:


Video: Nice Break Dance Performance in Europe. (Mei 2021).