Fisika

Skuins beweging


'N Skuins beweging is 'n deel vertikale en 'n deel horisontale beweging. Byvoorbeeld, die beweging van 'n klip wat teen 'n sekere hoek met die horisontale gegooi word, of van 'n bal wat met 'n horisontaal geskop word.

Met die grondbeginsels van vertikale beweging, is dit bekend dat wanneer lugweerstand verwaarloos word, die liggaam slegs gravitasieversnelling ondergaan.

Skuins of projektiel gooi

Die meubels sal vorentoe beweeg op 'n pad wat tot 'n maksimum hoogte gaan en dan weer afdaal en 'n paraboliese paad vorm.

Om hierdie beweging te bestudeer, moet skuins beweging beskou word as die resultaat van vertikale beweging (y) en horisontale beweging (x).

In die vertikale rigting voer die liggaam 'n egalige beweging uit, met die aanvanklike snelheid gelyk aan en versnelling van swaartekrag (g)

In die horisontale rigting voer die liggaam 'n eenvormige beweging uit met 'n snelheid gelyk aan .

waarnemings:

  • Tydens die styging neem die vertikale snelheid af, bereik dit 'n punt (maksimum hoogte) waar , en gaan af met die verhoging van die spoed.
  • Die maksimum reikwydte is die afstand tussen die punt van vrylating en die valpunt van die liggaam, dws waar y = 0.
  • Die oombliklike snelheid word gegee deur die vektorsom van die horisontale en vertikale snelheid, dit wil sê . Die snelheidsvektor raak op elke oomblik 'n raaklyn aan die baan.

voorbeeld:

'N Spies gooi met 'n aanvanklike snelheid v0= 25m / svorm 'n hoek van 45 ° tot die horisontaal. (a) Wat is die maksimum bereik (b) en die maksimum hoogte bereik?

Om hierdie beweging te bereken, moet u die beweging vertikaal en horisontaal verdeel.

Om die vektor te ontbind sommige komponente van trigonometrie is in sy komponente nodig:

In die algemeen kan ons die hoek noem wat gevorm word .

dan:

logo:

en:

logo:

(a) in die horisontale rigting (vervang die s van die funksie van ruimte deur x):

wese

ons het:

(1)

Vertikaal (vervang h deur y):

wese

ons het:

(2)

En die tyd is dieselfde vir beide vergelykings, dus kan ons dit in (1) isoleer en in (2) vervang:

(1)

en dan:

waar (2) vervang word:

(2)

en waar die reikwydte maksimum is . Dan het ons:

maar dan:

die oplossing van hierdie vergelyking deur die Baskara-formule:

maar

dan:

maar

dan

Vervang die probleemdata in die vergelyking:

(b) Ons weet dat wanneer die hoogte maksimum is . Begin dus van die Torricelli-vergelyking in vertikale beweging:

en deur die probleemgegewens in die vergelyking te vervang, kry ons:


Video: Die Dans van die Son en die Aarde (Mei 2021).