Fisika

Druk


Soos ons gesien het, moet daar 'n wisselwerking tussen twee liggame wees vir 'n liggaam om te beweeg.

As ons kyk na die tyd wat hierdie interaksie plaasvind, sal ons die liggaam onder 'n konstante krag hê, en dit sal vir 'n baie kort tydjie die impuls van een liggaam oor 'n ander wees:

Die kenmerke van die impuls is:

  • module:
  • Rigting: dieselfde as F-vektor.
  • Rigting: dieselfde as F-vektor.

Die eenheid wat gebruik word vir Impulse, in SI, is: N.s

In die grafiek van 'n konstante krag is die polswaarde numeries gelyk aan die oppervlakte tussen die interaksie-tydinterval:

A = F.Δt = EkVideo: Dizo X Dongo - Druk (Mei 2021).