Fisika

Staties van 'n punt


Om in 'n ewewigspunt te wees, moet dit aan die volgende voorwaarde voldoen:

Die resultant van alle kragte wat op hierdie punt toegepas word, moet nul wees.

voorbeelde:

(1) Vir punt A met massa 20kg om in ewewig te wees, wat moet die intensiteit van die krag wees ?

waar:

Maar aangesien die gewigskrag en die Normalkrag teenoorgestelde betekenisse het, kanselleer hulle mekaar uit.

Na aanleiding van die ewewigstoestand: