Fisika

Kepler se wette


Toe die mens begin boer, het hulle 'n verwysing nodig om die plant- en oestyd te identifiseer.

Ons voorouers het op die lug gekyk dat sommige sterre 'n gereelde beweging beskryf, wat hulle 'n gevoel van tyd en tye van die jaar gee.

Eerstens is die gevolgtrekking gekom dat die son en die ander waargenome planete om die aarde wentel. Maar hierdie model, genaamd die Geocentric Model, het verskeie gebreke gehad wat die bestudering van hierdie stelsel duisende jare aangemoedig het.

Rondom die 16de eeu het Nicholas Copernicus (1473-1543) 'n Heliosentriese model aangebied waarin die son in die middel van die heelal was, en die planete het sirkelbane rondom dit beskryf.

In die sewentiende eeu het Johanes Kepler (1571-1630) die wette rakende die beweging van die planeet uitgeklaar met behulp van aantekeninge van die sterrekundige Tycho Brahe (1546-1601).

Kepler het drie wette geformuleer wat bekend geword het as Kepler se wette.

Kepler's 1st Law - Law of Orbits

Die planete beskryf elliptiese wentelbane om die son, wat een van die fokuspunte van die ellips beslaan.

Kepler's 2nd Law - Law of Areas

Die segment wat die son met 'n planeet verbind, beskryf gelyke gebiede met gelyke tydsintervalle.

Kepler's 3rd Law - Law of Periods

Die kwosiënt van die vierkante van die periodes en die kubus van hul gemiddelde afstande van die son is gelyk aan 'n konstante. k, gelyk aan alle planete.

Aangesien die translasiebeweging van 'n planeet gelykstaande is aan die tyd wat dit neem om om die son te reis, is dit maklik om af te lei dat hoe verder die planeet van die son af is, hoe langer sal die vertaalperiode wees, en As gevolg hiervan, hoe groter sal u jaar wees.Video: Seth Shostak: ET is probably out there get ready (Junie 2021).