Fisika

Dinamiese vrae


Centripetale krag

(1) Watter sentripetale krag verkry 'n massa-motor met 'n massa van 600 kg as 'n 100 m radius met 'n snelheid van 15 m / s² gery word?

(2) Wat moet die statiese wrywingskoëffisiënt tussen die pad en die bande wees, sodat die vorige oefenmotor nie gly nie?

Stelsels

(1) Wat is die volgende stelselversnelling, met die dinamiese wrywingskoëffisiënt van die vlak gelyk aan 0,2?

Oorweeg elke blok afsonderlik:

Vir die eerste blok:

Vir die 2de blok:

vertikale:

horisontaal:

Ons kan 'n stelsel vergelykings bymekaarmaak en dit byvoeg:

Werk

(1) Wat word die arbeid verrig met 'n krag van 100 N wat 'n hoek van 30 ° met die horisontale vorm vorm wanneer die liggaam 1 km horisontaal beweeg?

(2) Wat is die werk wat in die volgende sfeer van 0,5 kg gedoen word:

(a) vertikaal:

(b) horisontaal:Video: Jou Vrae Beantwoord. Episode 1 (Mei 2021).