Fisika

Statiese en hidrostatiese kwessies


Punt Staties

(1) Gegee 'n arbitrêre liggaam met 'n massa van 12 kg gekonsentreerd op een punt P gekoppel aan 'n ander massa van 10 kg wat op een punt Q gekonsentreer is, verbind deur 'n ideale draad wat deur 'n ideale katrol loop, soos in die figuur hieronder. Wat moet die wrywingskoëffisiënt vir hierdie stelsel in ewewig wees?

Analiseer elkeen van die punte waar daar 'n mate van krag toegepas word, afsonderlik:

en

Vertikaal na P:

Om 'n stelsel vergelykings saam te stel met die kragte wat op elke liggaam toegepas word:

Maar vir die liggaam om in balans te wees a = 0. Dus voeg ons die bogenoemde stelsel by:

(2) Twee kabels hou 'n massa-blok van 20 kg, een daarvan, 20N-intensiteit, in 'n hoek van 45 ° tot die horisontale vlak. Die ander vorm 'n hoek van 120 ° vanaf die horisontaal. Wat is die krag wat op hierdie kabel uitgeoefen word sodat die blok vertikaal gebalanseerd is?

vertikaal:

Rigid Body Statics

(1) Drie deeltjies is op posisies geleë: a (2,4), b (3, -1), c (1,0), d (-5, -2) en (0,0). Dit is die massa van hierdie deeltjies onderskeidelik 5 kg, 16 kg, 0,1 kg, 0,9 kg en 10 kg. Wat is die massamiddelpunt van hierdie stelsel?

Met behulp van die geweegde rekenkundige gemiddelde-beginsel kan ons die massamiddelpunt op elke as van die Cartesiese vlak bereken:

CM-logo (1,67, 0,04)

(2) Om 'n houtdeur van 'n meter breed te maak, is dit nodig om 'n loodregte krag van 50 N intensiteit aan die teenoorgestelde punt van die skarnier toe te pas. Wat moet die intensiteit van die toegepaste loodregte krag wees as u hierdie deur probeer oopmaak deur dit deur te druk?

(3) 'n Homogene staaf van 5 kg, 2 m wat onder een punt op die een muur ondersteun word, word deur 'n ideale kabel gehou, by punt A, 1,5 m van die punt van die staaf af, en daar is 'n massa-blokblok aan die ander punt van die balk vasgemaak. . Wat is die krag wat op die kabel toegepas word sodat die stelsel in balans is?

Ken die twee ewewigstoestande van 'n harde punt:

1ste toestand:

Maar die kragte word nie op dieselfde toepassingslyn toegepas nie, dus is die geldige krag bereken deur die tweede ewewigstoestand:

2de toestand: