Fisika

Golfoorvleueling (vervolg)


Tweedimensionele golfoorleg

Stel u voor twee sirkelvormige tweedimensionele golwe, wat onderskeidelik deur die bron F1 en F2 gegenereer word, met gelyke amplitudes en frekwensies, en in fase-ooreenkoms.

Oorweeg die skets van die inmenging wat veroorsaak word as:

In die figuur het die linkergolf rante voorgestel deur swart aaneenlopende lyne en valleie met rooi stippellyne, en die regtergolf het rante wat voorgestel word deur groen aaneenlopende lyne en valleie met blou stippellyne.

Die gevulde sirkels stel punte van konstruktiewe interferensie voor, dit wil sê waar die amplitude van die golwe opgesom word.

Leë sirkels stel destruktiewe interferensiepunte voor, dit wil sê waar amplitude afgetrek word.