Fisika

Golfweerkaatsing (vervolg)


Tweedimensionele golfweerkaatsing

Wanneer 'n golffront wat op 'n vloeibare oppervlak voortplant, 'n hindernis tref, word elke punt op die voorkant weerspieël, en dit is dus moontlik om dit deur hul golfstrale voor te stel.

Die refleksie van golfstrale word beheer deur twee refleksiewette, wat aangebied word as:

  • 1ste refleksiewet: Die insidentradius, die gereflekteerde radius en die lyn loodreg op die weerkaatsende oppervlak op die insidentpunt is altyd in dieselfde vlak;
  • 2de refleksiewet: Die hoeke wat gevorm word tussen die invallende radius en die loodregte lyn en tussen die gereflekteerde radius en die loodregte lyn, het altyd dieselfde meting.

so:

Soos die 2de wet bepaal, het hoeke dieselfde waarde, dus:

Dan kan 'n mens jou voorstel dat die weerkaatsing van die golwe plaasvind asof dit gereflekteer word in 'n spieël loodreg op die voorkoms.

Oorweeg die weerkaatsing van sirkelgolwe: