Fisika

Afwykende sferiese lense


In 'n sferiese lens wat uiteenlopend is, word lig wat parallel aan mekaar slaan, gebreek, en neem aanwysings wat van 'n enkele punt afwyk.

Beide dikrand- en dunrandlense kan verskil afhangende van hul brekingsindeks relatief tot die eksterne medium.

Die mees algemene geval is dat die lens 'n hoër brekingsindeks het as die eksterne brekingsindeks. In hierdie geval is 'n voorbeeld van 'n lens met uiteenlopende gedrag 'n tweeslagtige lens (met dik rande):

Die minder algemene geval kom voor wanneer die lens 'n laer brekingsindeks het as die medium. In hierdie geval is 'n voorbeeld van 'n lens met uiteenlopende gedrag 'n bikonvekse lens (met dun rande):