Fisika

Lig weerkaatsing


besinning Dit is die verskynsel dat lig weer voortplant in die middel van die oorsprong, na die fokus op 'n voorwerp of oppervlak.

Dit is moontlik om die weerkaatsing van 'n ligstraal as volg op die gepoleerde oppervlak uit te lê:

AB = insident ligstraal

BC = gereflekteerde ligstraal

N = normale oppervlaklyn by punt B

T = oppervlak raaklyn by punt B

i = invalshoek, gevorm tussen die insidentradius en die normale lyn.

r = gereflekteerde hoek, gevorm tussen die gereflekteerde radius en die normale lyn.

Besinningswette

Die verskynsels waarin refleksie plaasvind, beide reëlmatig en diffus en selektief, is die twee wette wat volg:

1e wet van besinning

Die weerkaatste ligstraal en die invallende ligstraal, sowel as die normale oppervlaklyn, behoort tot dieselfde vlak, dit wil sê hulle is planvlak.

2de refleksiewet

Die weerkaatsingshoek (r) is altyd gelyk aan die invalshoek (i).

i = rVideo: Weerkaatsing van Lig Eksperiment. Wacky Professor. Stefan de Swardt (Mei 2021).