Fisika

Konvergensie


Kolligte van 'n lens

Hooffokusse

'N lens het 'n paar hooffokusse: hooffokusobjek (F) en hooffokusbeeld (F '). Albei is op die hoofas geleë en is simmetries ten opsigte van die lens, dit wil sê die afstand VAN is gelyk aan afstand VAN '.

Fokusbeeld (F ')

Dit is die punt wat die beeldfokus beywer, kan werklik of virtueel wees.

Fokusvoorwerp (F)

Dit is die punt wat die fokusobjek inneem, kan werklik of virtueel wees.

Brandpunt

Dit is die maatstaf van die afstand tussen een van die belangrikste fokuspunte en die optiese sentrum. Hierdie maatstaf word gekenmerk deur die letter f.

Anti-hoofpunte

Dit is punte wat op 'n afstand gelyk is aan 2f van die optiese sentrum (die), dit wil sê op 'n afstand f van een van die belangrikste fokuspunte (F of F '). Hierdie maatreël word gekenmerk deur die (vir die anti-hoofpunt voorwerp) en 'N' (vir die anti-hoof-puntbeeld).

Konvergensie

Gegewe 'n sferiese lens in 'n gegewe medium, noem ons lens vooroordeel (V) die eenheid wat gekenmerk word as die omgekeerde van die brandpunt, dit wil sê:

Die eenheid wat gebruik word om die ligging in die internasionale meetstelsel te kenmerk, is die dioptrie, gesimboliseer deur di.

'n dioptrie is die omgekeerde van een meter, dit wil sê:

'N Diopter-ekwivalente eenheid, welbekend vir diegene wat 'n bril dra, is die' graad '.

1di = 1 graad

As die lens is konvergente positiewe brandpuntf> 0) en vir 'n lens uiteenlopende negatiewe brandpuntf <0).

Byvoorbeeld:

1) Beskou 'n brandpuntslens van 25 cm = 0,25 m.

In hierdie geval kan gesê word dat die lens + 4di vergens het of dat dit het konvergensie van 4di.

2) Beskou 'n divergerende lens met brandpuntafstand 50 cm = 0,5 m.

In hierdie geval kan gesê word dat die lens 'n -2di-buiging het of dat dit het divergensie van 2di.


Video: gr12 konvergensie (Oktober 2020).