+
Fisika

Hitteswisselings


Om die hitte-uitruiling meer akkuraat te kan uitvoer, word dit uitgevoer binne 'n toestel genaamd kalorimeter, wat bestaan ​​uit 'n geslote houer wat nie hitte met die omgewing en sy binneland kan uitruil nie.

Binne 'n kalorimeter ruil die liggame wat geplaas word hitte totdat hulle termiese ewewig bereik. Aangesien liggame nie hitte met die kalorimeter of die omgewing uitruil nie, gaan alle termiese energie van die een liggaam na die ander oor.

Soos wanneer warmte Q> 0 opgeneem word en warmte Q <0 oorgedra word, is die som van alle termiese energieë nul, dit wil sê:

ΣQ = 0

(dit lui dat die som van alle hitte bedrae nul is)

Hittehoeveelhede kan sensitief en latent wees.

voorbeeld:

Wat is die ewewigstemperatuur tussen 'n 200g aluminiumblok by 20 ° C gedoop in een liter water by 80 ° C? Spesifieke hitte-data: water = 1cal / g ° C en aluminium = 0.219cal / g ° C.

Let daarop dat ons in hierdie voorbeeld die massa water as 1000 g beskou, aangesien ons 1 liter water het.


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (Januarie 2021).