Fisika

Interne energie


Die deeltjies in 'n stelsel het verskillende soorte energie, en die som van hulle almal is wat ons noem Interne energie van 'n stelsel.

Vir die berekening van hierdie som word die kinetiese energieë van roering, samevoegingspotensiaal, binding en kern tussen deeltjies oorweeg.

Nie al hierdie energieë word oorweeg nie. As dit termiese energie aan 'n liggaam voorsien word, veroorsaak dit 'n variasie in die interne energie van hierdie liggaam. Hierdie variasie is waarop die termodinamiese beginsels berus.

As die stelsel waarin die interne energie wissel, 'n perfekte gas is, word die interne energie opgesom in die translasie-energie van die deeltjies en word dit bereken deur Joule se wet:

waar:

U: interne energie van gas;

n: mol aantal gas;

R: universele konstante van perfekte gasse;

T: absolute temperatuur (kelvin).

Wat 'n gegewe massa gas betref, N en R konstant, sal die verandering in interne energie afhang van die verandering in die absolute temperatuur van die gas, dws

  • As die absolute temperatuur toeneem, sal die interne energie positief wees. .
  • As die absolute temperatuur daal, is daar 'n negatiewe variasie van interne energie..
  • En as daar geen verandering in gastemperatuur is nie, sal die interne energieverandering nul wees.

As u die Clepeyron-vergelyking ken, is dit moontlik om dit te vergelyk met die vergelyking wat in Joule se wet beskryf word, en dus sal ons die volgende kry:


Video: L'énergie interne U - Physique-Chimie - Terminale - Les Bons Profs (Oktober 2020).